Det nye IBI

Efter Sjælsøs konkurs i 2013 har Finn Birkjær Nielsen tilbagekøbt domænet IBI.dk, ligesom retten til at anvende IBI og dets binavne som selskabsnavn i Danmark. Det sker sammen med den tidligere direktør for IBI Danmark A/S Bent Friis Pedersen. Samarbejdet mellem de to startede som et venskab i 1982 og har siden være tæt og frugtbart.

Forretningsplanen var dengang, som nu, at udnytte en afgrænset del af markedet, hvor der kan opnås et tilfredsstillende afkast. Der er fokus på værdikæden og på at være der, hvor indsats og risiko står mål med afkastet.

Vi har analyseret markedet og det er kendetegnende at udviklingsprojekter indenfor boliger har en robusthed som ikke findes i andre sektorer. IBI vil derfor koncentrere sig om boligprojekter i de danske universitetsbyer hvor behov og afkast er tilfredsstillende.
Mindre boligenheder skal prioriteres, idet behovet for ungdomsboliger og mindre 2-vær lejligheder betragtes om en form for ”commodity” der altid kan udlejes og sælges i markedet. Der er tale om mindre grad af liebhaveri end hvad angår de større boligenheder.
Det afgørende i denne sammenhæng er beliggenhed i forhold til såvel offentlig transport som til uddannelsesinstitutioner, samt naturligvis god beliggenhed i forhold til byens liv. Kan projekterne leve op til disse krav, vil der kunne opnås en god leje og en ganske lav udskiftning, hvilket forbedrer projektets afkast.

IBI vil også deltage i finansiel udvikling, dvs. deltagelse i projekter hvor vi kan få del i afkast mod finansielle garantier, og det vil ske hvor der kan skabes en betryggende sikkerhed og højt afkast.

Historien

IBI – Ikast Byggeindustri A/S - blev grundlagt i 1972 af Jens Nørholm Andersen og var oprindelig en traditionel håndværksvirksomhed med egne håndværkere. I 1980'erne og 1990'erne udviklede selskabet sig og fik udvidet ejerkredsen hvor Bo Olesen kom ind. Han var medvirkende til at selskabet i højere grad udførte totalentrepriser med underleverandører. IBI udviklede sig fortsat og sidst i 1990'erne startede man egen udviklingsafdeling, samtidig med opgaverne blev større. Man sigtede målrettet efter detailhandlen hvor kædeforretninger indenfor fastfood, elektronik, byggemarkeder og køkkener ekspanderede flittigt, og havde med andre ord stor vækst i hele Skandinavien.

Ejerkredsen blev udvidet i 00'erne med Morten Lykke, Finn Birkjær Nielsen og Stig Göte, der hver på sin måde kunne tilføre selskabet kompetencer til den store vækst. Finn Birkjær blev koncern direktør, og ledelsen kunne i 2005 se tilbage på nogle travle år med etablering af datterselskaber i Norge, Sverige, Finland og Polen samt udvikling af et IT-software selskab. Ikke alt med lige stor succes, Polen blev lukket igen, og IT-selskabet blev solgt. Men den store vækst og indtjening gjorde det muligt at skabe en virksomhedskultur med plads til nytænkning, nye ideer og fejl.

Detailhandlen boomede, og IBI fokuserede på dette segment, hvor selskabet kunne tilbyde gode placeringer og nøglefærdige løsninger for både lejere og investorer. IBI håndterede hele processen fra køb af grund til myndighedstilladelser, styring af hele byggefasen, forhandling af lejekontrakter, finansiering og/eller salg til investor. Det viste sig at være perfekt timing. Samtidig kunne ejendommene, med de kendte kædeforretninger som lejere på lange lejekontrakter, let sælges til investorer, der med et faldende renteniveau fik attraktive ejendomsinvesteringer. Målet var at 80% af ressourcerne skulle fokuseres på kerneområdet, og 20% kunne anvendes på nye områder eller markeder.

Gennem historien har IBI altid foretaget store og afgørende valg, som har betydet øget fokus på nøgleområder. Som da man i 80'erne valgte private kunder fra – de stod da for ca. 30% af omsætningen, men ved fravalg af dette kunne man øge fokus hvor indtjeningen var bedst.
Som i starten af 00'erne hvor man lavede egne udviklingsprojekter i Danmark og Sverige og dermed mistede en stor kunde i totalentrepriseafdelingen, da man blev konkurrenter – som da stod for mellem 40 og 50% af omsætningen. Eller da man i 2006 besluttede at sælge alle aktierne i selskabet til Sjælsø Gruppen i erkendelse af, at koncernens pipeline ikke kunne realiseres på eget kapitalgrundlag.

Partnere

Finn Birkjær

Finn Birkjær

partner

+45 40 80 33 13
fb@ibi.dk
Skype icon finnbirkjaer

Bent Friis Pedersen

Bent Friis Pedersen

partner

+45 40 10 95 60
+49 17 29 29 18 83
bfp@ibi.dk
Skype icon bent.friis.pedersen

Bestyrelse

bestyrelsesformand

Bent Friis Pedersen

bestyrelsesmedlem

advokat Jørgen Brammer

bestyrelsesmedlem

Finn Birkjær Nielsen

Projekter

Se IBIs nuværende og tidligere projekter

Bernhard Bangs Allé

IBI erhvervede pr. 1. april 2015 ejendommen beliggende på Bernhard Bangs Allé 39, Frederiksberg. Det var oprindeligt en kontorejendom, som fungerede som kontorhotel for flere mindre firmaer.
Ejendommen ligger i et dejligt område, som til den ene side er præget af de smukke gamle villakvarterer omkring Femte Juni Plads, og Flintholm-kvarteret til den anden side med sine mange spændende nybyggerier af boliger og kontorer. Der blev i starten af marts 2017 modtaget byggetilladelse til om- og tilbygning af ejendommen, til fremtidigt at rumme 31 boliger. Lejlighederne stod klar til indflytning til april 2018. 

IBI har driftet ejendommen indtil udgangen af 2021, hvor denne blev solgt.

Svanekollegiet, Svanevej

Svanekollegiet er beliggende Svanevej 4, 2400 København NV, og er et kollegium i drift siden 2011 med 48 værelser. Tre ud af fem etager udlejes til udvekslingsstuderende fra Copenhagen Business School, og de tilbageværende to etager udlejes direkte til danske studerende. Alle boligerne er 1-værelses lejligheder med eget køkken og bad og depotrum, samt adgang til fællesfaciliteter som køkken, opholdsstue og tagterrasse. Kollegiet administreres af IBI.

Svanekollegiet har en central beliggenhed tæt på offentlig transport (Nørrebro station og den kommende metrostation), indkøbsmuligheder og har kort afstand til mange af de københavnske uddannelsesinstitutioner.
Se mere om svanekollegiet på www.svanekollegiet.dk

Lærkevej 11, 2400 Kbh NV

IBI erhvervede pr. 1. maj 2014 ejendommen Lærkevej 11, hvor der er opført ungdomsboliger. Der er lavet 79 små selvstændige boliger med eget tekøkken og bad, og med gode fællesområder på hver etage. Ejendommen blev afleveret til tiden, og var klar til indflytning 1. september 2016.

Ejendommen er solgt til Koncenton A/S, som overtog nøglerne efter færdiggørelse 1. september. Koncenton kan kontaktes herom på adressen laerkevej11@koncenton.com.

Landemærket, Promenadebyen

Landemærket er en del af Promenadebyen ved Odense Havn, som udvikledes i samarbejde med Raundahl & Moesby A/S

Byggeriet af Landemærket (ca. 4500 kvm fordelt på 56 lejligheder af varierende størrelser fra 51 op til 143 kvm, samt kælder med 37 parkeringspladser) blev igangsat i december 2016, og stod færdigt i 2018. Adressen her er Toldhusevej, og arealet (tidligere benævnt BS2) er beliggende umiddelbart syd for Soldækket, Mesanen mfl.

Ejendommen blev solgt primo 2021.

Mesanen, Promenadebyen

Mesanen er en del af Promenadebyen ved Odense Havn, som udvikles i samarbejde med Raundahl & Moesby A/S.

Mesanen havde byggestart i december 2015, og afleveres efter planen i februar 2017. Der er tale om et byggeri på 3871 kvm og i alt 56 lejligheder, heraf 1 erhvervslejlighed mod havnepromenaden som lokalplanen for området foreskriver. Lejlighederne er fra 42 – 85 kvm, og under ejendommen findes en parkeringskælder med 24 parkeringspladser. Ejendommen er solgt til en investor med henblik på udlejning.

 

Soldækket, Promenadebyen

I samarbejde med Raundahl & Moesby, bygger IBI blok nummer fire i rækken i Promenadebyen - "Soldækket". Der er tale om en godt 4000 kvm stor beboelsesejendom, som indeholder 63 lejligheder på 62-82 kvm. Ejendommen stod færdig i februar 2016. Se mere på www.ibi.dk/soldækket

Bolsjefabrikken, Glentevej 10

Bolsjefabrikken er en ejendom med 67 ungdomsboliger, opført på Glentevej 10, 2400 København NV. Ungdomsboligerne "Bolsjefabrikken" er opkaldt efter grundens tidligere formål, nemlig at huse bolsjefabrikken for "Nørregades Bolcher". Bolsjefabrikken har i generationer haft en stor betydning for området og dets beboere, hvoraf mange har arbejdet her. Efter at produktionen blev nedlagt her, fungerede bygningerne en overgang som koncert- og kulturhus. Bygningernes sørgelige forfatning fordrede dog til sidst en nedrivning, så der nu er skabt plads til nye og spændende boliger på Bolsjefabrik-grunden.

Boligerne er alle 1-værelses lejligheder med eget badeværelse og trinnette-køkken. I bebyggelsen findes der 67 lejligheder i fem etager (høj stueetage – 4. sal), hvoraf fire af disse er handikapboliger. Der er gode adgangsforhold med elevator og centralt trappetårn til alle etager. Vi har med dette projekt ønsket at skabe boliger, som i særlig grad appellerer til unge mennesker under uddannelse. Boligerne er velbeliggende, udført i materialer af god kvalitet som er lette at vedligeholde, og effektivt indrettet, så kvadratmetrene udnyttes optimalt. Dermed kan prisen for disse attraktive boliger også holdes på et fornuftigt niveau, som er tilgængeligt og realistisk for studerende.

Ejendommen stod færdig 1. ferbuar 2015, og alle lejligheder er solgt til studerende, forældrekøbere og investorer.

Se mere på www.ibi.dk/bolsjefabrikken

Berlin

I 2008 erhvervede selskabet 2 meget repræsentative og velbeliggende ejendomme i det centrale Berlin på hhv. Kurfürstendamm og Uhlandsstrasse. Der er tale om ejendomme med blandet anvendelse; bolig og erhverv. Ejendommene blev begge købt på tvangsauktion. Vi har efterfølgende løbende renoveret ejendommene og optimeret lejersammensætningen, og dermed ejendommenes drift. Begge ejendomme har fra start løbende bidraget positivt til indtjeningen.

Uhlandsstrasse 134, 10623 Berlin Ejendommen har ca 80% beboelse og ca 20 % erhverv (butik og lager), alt ca 2900 m² bebyggelse. I august 2013 er ejendommen i Uhlandsstrasse blevet afhændet til en tysk investor, idet vi vurderede, at det resterende udviklingspotentiale i ejendommen er langsigtet.

Kurfürstendamm 115b, 10711 Berlin Ejendommen på Kurfürstendamm er tegnet af den dansk fødte berømte og præmierede arkitekt professor Heinrich Baller. Den er bygget i 1994 og er på ca 3550 m² og anvendes til bolig og kontor med en fordeling på 40 / 60.Ejendommen blev pr. 1. marts 2015 solgt til en international investor.

Retortvej, Valby

Retortvej, Valby

Vejlesøvej 31, Holte

Vejlesøvej 31, Holte

Mariedalsvej, Brabrand

Mariedalsvej, Brabrand

nyheder

IBI logo

IBI sælger BBA39

IBI Group har d.d. solgt selskabet BBA39 ApS med ejendommen på Bernhard Bangs Allé 39, 2000 Frederikbserg til Roof Management.

 

læs mere
IBI logo

IBI køber Holtehus

IBI har pr. 1. 10. 2021 erhvervet ejendommen beliggende Vejlesøvej 41 i Holte, som i dag huset Holtehus Efterskole. Holtehus Efterskole er fortsat lejer og bruger af ejendommen frem til 01.08.2022 hvorefter de fraflytter. Vi planlægger et projekt med attraktive lejeboliger som er seniorvenlige, og arbejder på en ny lokalplan.

læs mere
IBI logo

IBI sælger Landemærket

IBI har d.d. solgt selskabet Landemærket ApS med ejendommen på Tolbodhusevej 35-45 til en privat investor.

læs mere
12. februar 2019 -

Rækkehusprojekt i Brabrand til salg nu læs mere

21. januar 2018 -

Udlejning af boliger på Frederiksberg læs mere

11. december 2017 -

Udlejning af boliger i Odense læs mere

21. september 2017 -

Rejsegilde på Bernhard Bang Allé 39 læs mere

05. juli 2017 -

IBI i Ejendomswatch læs mere

22. juni 2017 -

Landemærket udbudt til salg læs mere

07. marts 2017 -

Byggetilladelse til Bernhard Bangs Allé 39 læs mere

03. marts 2017 -

Salg af byggeretter på Promenaden i Odense læs mere

17. februar 2017 -

Mesanen afleveret læs mere

02. september 2016 -

Indflytning på Lærkevej 11 læs mere

30. august 2016 -

Lærkevej 11 på Estate Media læs mere

25. juli 2016 -

De sidste elementer er monteret på Mesanen læs mere

22. juni 2016 -

Lærkevej 11 solgt til Koncenton A/S læs mere

03. maj 2016 -

Odense i udvikling læs mere

25. april 2016 -

Elementmontage i gang på Mesanen læs mere

15. april 2016 -

Rejsegilde på Lærkevej læs mere

04. april 2016 -

Udlejning af boliger i Soldækket læs mere

04. april 2016 -

Lærkevej - status uge 13 læs mere

07. marts 2016 -

Mesanen i Promenadebyen solgt læs mere

11. februar 2016 -

Lærkevej status uge 6 læs mere

29. januar 2016 -

Lærkevej status uge 4 læs mere

20. januar 2016 -

Indflytning i Soldækket læs mere

18. december 2015 -

IBI ønsker glædelig jul læs mere

30. november 2015 -

Åbent hus i Soldækket i Odense den 3. december læs mere

24. november 2015 -

Lærkevej uge 48 læs mere

29. oktober 2015 -

Der er gang i salget i Odense læs mere

07. oktober 2015 -

Besøg prøveboligerne i Soldækket læs mere

23. september 2015 -

Grave-/støbetilladelse modtaget på Lærkevej læs mere

20. september 2015 -

Åbent hus i Soldækket læs mere

08. september 2015 -

Salget er startet på Soldækket læs mere

04. september 2015 -

Rejsegilde på Soldækket læs mere

27. august 2015 -

IBI i Børsen læs mere

27. august 2015 -

IBI i Byens Ejendom læs mere

24. august 2015 -

IBI i EDC Erhverv læs mere

10. august 2015 -

Omtale i Fyens Stiftstidende læs mere

09. juli 2015 -

Soldækket, Odense - byggepladsen uge 28 læs mere

06. juli 2015 -

Gravearbejdet påbegyndes på Lærkevej læs mere

01. juli 2015 -

Byggeriet af "Mesanen" på Odense havn påbegyndes læs mere

15. juni 2015 -

Byggetilladelse modtaget på Lærkevej læs mere

08. juni 2015 -

Soldækket, Odense - byggepladsen uge 23 læs mere

01. juni 2015 -

Soldækket går online læs mere

08. april 2015 -

Elementmontage i Odense læs mere

13. marts 2015 -

Ny ejendom på Frederiksberg læs mere

09. marts 2015 -

Status på Lærkevej, uge 11 læs mere

15. december 2014 -

Nedbrydningen er i gang på Lærkevej læs mere

15. december 2014 -

Byggestart i Odense læs mere

15. december 2014 -

Bolsjefabrikken læs mere

06. oktober 2014 -

Åbent hus i Bolsjefabrikken læs mere

07. juli 2014 -

Presseomtale af IBI læs mere

03. juli 2014 -

IBI Group A/S og Raundahl & Moesby A/S køber byggegrunde i Promenadebyen på Odense Havn læs mere

01. maj 2014 -

IBI erhverver Lærkevej 11 læs mere

23. april 2014 -

IBI i gadebilledet læs mere

07. april 2014 -

IBI udbyder ejerlejligheder i Bolsjefabrikken til salg læs mere

19. februar 2014 -

Omtale i Berlingske læs mere

19. februar 2014 -

Omtale i Nørrebro-Nordvest Bladet læs mere

14. februar 2014 -

Se omtale af IBI i Herning Folkeblad læs mere

12. februar 2014 -

Byggeriet af ungdomsboliger på Glentevej er i gang læs mere

12. februar 2014 -

IBI genopstår læs mere