67 ungdomsboliger - alle solgt
Glentevej 10 i Københavns Nordvestkvarter
Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke målfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i løbet af byggeprocessen.