[03-02-2015]
"Bolsjefabrikken" tages i brug.
Til planlagt tid blev byggeriet af Glentevej 10 færdigt, og den 1. februar kunne de første beboere dermed flytte ind i deres nye boliger.

Læs mere
[15-12-2014]
Status på byggepladsen, uge 51
I kælderen er der nu lagt et utrolig flot epoxygulv, som lige skal hærde inden det er klar til at betrædes. Der er sat loft og lys op i porten, og der mangler ikke meget rundt omkring før ejendommen står færdig.

Læs mere
[09-12-2014]
Status på byggepladsen, uge 50
Julen nærmer sig, og nu er der ikke længe til at byggeriet står færdigt. Udendørs bliver der lagt belægning i gården, og opsat cykelskure. I kælderen bliver der i disse dage lagt epoxy gulv, og trådnettene som skal adskille depotrummene er i færd med at blive sat op. Der bliver lagt sidste hånd på lejlighederne indvendigt, som får en utrolig flot finish.

Læs mere
[07-11-2014]
Status på byggepladsen, uge 45
Der er nu udført asfaltarbejde som fortov, og der lagt fliser ind mod bygningen. I denne uge går terrænarbejdet også i gang på gårdsiden.

Læs mere
[07-11-2014]
Åbent hus fortsætter
Vi fortsætter med åbent hus de næste tre søndage - d. 9., 16. og 23. - kl. 12-13. Der vil være mulighed for at besøge prøvelejligheden på 3. sal, og at følge med i byggeriet i øvrigt. Der sker noget på byggepladsen hver dag, så kig forbi og følg med i fremdriften.

Læs mere
[28-10-2014]
Status på byggepladsen, uge 43
Der er nu opsat værn på alle altangange, altanerne er opsat, og elevatoren er monteret. I disse dage bliver beklædningen af trappetårnet også sat op. Indendørs på de nederste etager mangler der stort set kun at blive lagt gulv nu, der er malet og køkkenelementerne er monteret.

Læs mere
[29-09-2014]
Åbent hus i Bolsjefabrikken
Søndag den 28. september var der åbent hus for første gang i Bolsjefabrikken, hvor interesserede kunne besøge den flotte prøvelejlighed på 3. sal. Vi er glade for at mange havde valgt at kigge forbi, og håber fortsat at mange vil besøge os i de kommende weekender.

Læs mere
[26-09-2014]
Åbent hus i Bolsjefabrikken

På søndag den 28. september kl. 12-13 inviterer vi til Åbent Hus i Bolsjefabrikken. Her vil vores mæglere fra EDC tage godt imod, og vise den møblerede prøvelejlighed frem. Åbent hus fortsætter de næste fem søndage i samme tidsrum.
Vi håber at se jer.

[12-09-2014]
Status på byggepladsen, uge 37
Nu er alle vinduer og døre sat i, og bygningen er dermed lukket. Vi er i færd med at sætte gelænder op på altangangene, hvilket bliver utrolig flot. Indvendigt arbejds der på højtryk på en prøvelejlighed som kommer til at stå færdig om få uger. Mæglerne glæder sig til at invitere indenfor i prøvelejligheden til åbent hus sidst på måneden - mere information herom følger!

Læs mere
[29-08-2014]
Gårdsanering

Der nu besluttet, at hele karreen skal deltage i en gårdsanering. Det bliver et stort plus for Bolsjefabrikken og karreen i det hele taget, at alle de enkelte gårde bliver lagt sammen og anlagt efter en fælles og bæredygtig plan. Hvad det konkret kommer til at betyde for Bolsjefabrikken er endnu uklart, dog forventes det at vi som planlagt anlægger p-pladser, cykleparkering og affaldsskur på vores grund, som skitseret i vores situationsplan, inden aflevering af huset. Den overordnede plan for gården er endnu ikke færdig, ligesom tidsplanen for projektet heller ikke er endeligt fastlagt.

Situationsplan
[29-08-2014]
Rejsegilde i Bolsjefabrikken, uge 35
Det var med stor glæde, at vi den 26. august kunne afholde rejsegilde på det flotte byggeri på Glentevej.

Læs mere
[15-08-2014]
Status på byggepladsen, uge 33
Der er nu støbt isoleringslag på alle gulve, og vinduerne er i fuld gang med at blive sat i.

Læs mere
[23-07-2014]
Status på byggepladsen, uge 30
Her i sommervarmen bliver der fortsat arbejdet på pladsen. Vi er nu helt færdige med elementmontagen, og den store kran som har spærret Glentevej er fjernet. Nu skal der inden længe sættes vinduer i, og der skal støbes isoleringslag på gulvene.

Læs mere
[23-07-2014]
Effektiv indretning

Hvordan vil du udnytte pladsen bedst i din lejlighed? Find inspiration her: http://vimeo.com/55389782

[10-07-2014]
Status på byggepladsen, uge 28
Nu er den sidste etage næsten færdigrejst, og bygningen er nu oppe i sin fulde højde. Det lakker dermed mod enden af elementmontagen, som færdiggøres helt i denne eller næste uge, hvorefter den store kran på Glentevej fjernes. I næste uge starter tagdækker-, ventilations-, el- og VVS-arbejdet i boligerne.

Læs mere
[04-07-2014]
Status på byggepladsen, uge 27
Vi fortsætter i højden og er nu oppe på 3. sal med elementmontagen. Vi følger fortsat tidsplanen.

Læs mere
[24-06-2014]
Status på byggepladsen uge 26
Vi er nu oppe i 2. sals højde med elementmontagen, og det ser rigtig godt ud. Der monteres dæk på 2. sal i denne uge, og vi holder dermed tidsplanen.

Læs mere
[18-06-2014]
Status på byggepladsen uge 25
Vi er nu over halvvejs med montagen af betonelementer og badekabiner på 1. sal, og i stueetagen er montage af både betonelementer og badekabiner færdiggjort.
Nu pågår el- og vvsarbejde.

Læs mere
[05-06-2014]
Visualiseringer af projektet

Vi har fået lavet visualiseringer af projektet, så man kan fornemme hvordan lejlighederne og ejendommen vil tage sig ud, når den er færdig.

Se dem alle under "Om Projektet" nederst. - eller her:

[05-06-2014]
Status på byggepladsen uge 23
Så ankommer de første badeværelser til projektet, og vi forventer at stueetagen er færdigmonteret i denne uge. Vi følger planen.

Læs mere
[29-05-2014]
Status på byggepladsen uge 22
I denne uge blev elementerne til stueetagen rejst.

Læs mere
[20-05-2014]
Status på byggepladsen uge 21
Der er nu armeret og støbt dæk, samt forberedt kloakering for stueetagen. Dermed er vi klar til at rejse elementerne til næste etage først i næste uge. I denne uge bliver altangangen til stueetagen også sat op.

Læs mere
[10-05-2014]
Status på byggepladsen uge 19
Efter et par ugers stilstand i arbejdet er elementmontagen nu gået i gang. En stor kran har i dagstimerne helt spærret Glentevej, for at kunne løfte de tonstunge betonelementer på plads. Nu er hele kælderen monteret, og man kan rigtigt fornemme hvor stort byggeriet bliver. I næste uge skal der armeres og støbes dæk, så man er klar til at modtage næste etage til montage.

Læs mere
[23-04-2014]
IBI i gadebilledet
Byggepladsskiltet er nu på plads på Glentevej, og vi glæder os over at IBI-logoet efter mange års fravær igen er at se i gadebilledet.

Læs mere
[07-04-2014]
IBI udbyder ejerlejligheder i Bolsjefabrikken til salg

Det er allerede nu muligt at sikre sig en af de attraktive ungdomsboliger i Bolsjefabrikken. Lejlighederne sælges som forældrekøb, som investeringsobjekt eller til eget brug, dog må boligerne kun bebos af studerende. Lejlighederne står klar til indflytning primo 2015.
Hent vores brochure som beskriver projektet og investeringscasen her, og kontakt os gerne for at høre mere.

Kontakt mægler: EDC Poul Erik Bech, tlf.: 33 30 78 00, mail: 118@edc.dk

www.bolsjefabrikken.dk

[04-04-2014]
Status på byggeriet, uge 14
Nu er sokkel og gulv i kælderen støbt, fundament til elevator- og trappetårnet er færdigt og fundamenter mod nabobygningerne er også understøbt. Det sidste støbearbejde som pågår, omfatter fundamenterne til altangangene og trapper fra kælder til terræn. Næste fase i byggeriet bliver at få rejst elementer.

Læs mere
[03-03-2014]
Status på byggeriet, uge 10
Grave- og støbearbejdet skrider planmæssigt frem. I de næste to-tre uger vil det sidste af kælderen blive udgravet, og de to veje ind på byggepladsen vil dermed blive fjernet.

Læs mere
[25-02-2014]
Status på byggeriet, uge 9
På byggegrunden er kælderen nu gravet ud, der støbes fundament, understøbes gavl op til naboejendommen, og der isoleres i kælderen.

Læs mere
[27-01-2014]
Byggeriet startes i snevejr
De første store maskiner er nu igang på pladsen, og skurvogne er blevet sat op. I denne indledende fase graves der ud til kælder og fundament, og jorden oprenses for murbrokker og lignende.

Læs mere
[20-12-2013]
Modtagelse af byggetilladelse

Den 20. december modtog Glen10 ApS byggetilladelse til ungdomsboligprojektet på grunden. Det betyder, at vi først i det nye år kan igangsætte byggeriet. Forhåbentlig fortsætter den milde vinter, så vi hurtigt kan komme i gang med udgravning, oprensning og støbning.

Adressen bliver nu Glentevej 10 for hele ejendommen.

[01-06-2013]
De gamle bygninger blev nedrevet
Efter en længere sagsbehandling og efterfølgende miljøsaneringsprocess på grunden blev de gamle bygninger endelig revet ned. Der blev samtidig foretaget boringer for at undersøge for evt. forurening i jorden.

Læs mere
[01-08-2012]
Glentevej 8B & 10-12 erhverves på tvangsauktion
I oktober 2012 erhvervede projektselskabet Glen10 ApS, ejet af Finn Birkjær og Bent Friis Pedersen, den tidligere bolsjefabrik og autoværksted på Glentevej. Ejendommen blev købt med henblik på at opføre ungdomsboliger på stedet. Bygningerne var forfaldne og der blev straks ansøgt om nedrivningstilladelse.

Læs mere
Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke målfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i løbet af byggeprocessen.